Fremskudt ungeindsats

Målgruppen for denne aktivitet er alle unge mellem 18-29 år, der modtager uddannelseshjælp, som enten uddannelsesparat eller aktivitetsparat. De uddannelsesparate antages at have kortere vej til uddannelse eller arbejde, hvorimod de aktivitetsparate unge kan have flere problemstillinger udover manglende beskæftigelse og uddannelse.


I aktiviteten er der etableret en fremskudt indsats, hvor der fast er en rådgiver i boligområdet en dag i ugen. Det giver mulighed for, at alle unge kan få råd og vejledning fra en rådgiver i boligområdet uden forudbestilt tid.

Praktisk info:

Vejledning for unge mellem 18-29 omkring job og uddannelse hver tirsdag fra klokken XX-XX, hvor du kan møde Jan og Michelle.

Hvor: Jubiklubben, Egernvej 69C.

For mere info kontakt Hanna:

Tlf.: 20 13 55 35

Email: hanna@bkvarde.dk