DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN


Et samarbejde mellem Varde Bolig Administration, AAB Varde, Varde kommune og Landsbyggefonden 

Hvad er en boligsocial helhedsplan? 


En boligsocial helhedsplan er en 4-årig udviklingsplan for en helhedsorienteret indsats i et boligområde. Formålet er at forbedre det boligsociale miljø. Indsatserne i den boligsociale helhedsplan er lavet i et tæt samarbejde med forskellige afdelinger i Varde kommune og ud fra de målsætninger der er vedtaget landspolitisk. 

Der arbejdet ud fra 4 mål:

1. Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddanelse

2. Børn og unge skal støtte i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves trygge.

3. Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet

4. Flere er en del af fællesskabet og deltager aktivit i samfundet


4 INDSATSOMRÅDER


LÆS HELHEDSPLANENS SAMLEDE DOKUMENTER

Den strategiske samarbejdsaftale kan læses her og en pixiversion her

En revideret udgave af dele af samarbejdsaftalen kan findes her og her (disse er revideret i marts 2023)

Nedenfor kan du læse lidt om hvert indsatsområde

UDDANNELSE OG LIVSCHANCER

Læs den samlede delaftale her

I dette indsatsområde har vi fokus på at styrke børn og unges uddannelses og livschancer. Det har vi primært gennem 5 indsatser:

1. Mad, motion og mestring

- en indsats der sker i samarbejde med sundhedsplejen med fokus på børn før skolealderen. 

2. Lektiecafe

Er et samarbejde med Frivillignet under Dansk flygtningehjælp om at tilbyde gratis lektiehjælp til alle børn. Der er også tilknyttet en lærer fra den lokale folkeskole til at styrke samarbejde

3. Familieklassen

En klasse hvor man at lærer hvordan man som forældre bedst muligt støtter sit barn med lektier og til at deltage aktivt i skolen. Samtidig styrker indsatsen skole-hjem samarbejdet. Indsatsen foregår i samarbejde med Frelloskolen.

4. Lære/værestedet

For unge fra 7. klasse og op. Her kan unge komme og få hjælp til skoleopgaver, gruppearbejde, få vejledning om uddannelse og fritidsarbejde. Der er også mulighed for at få en snak om det der fylder i livet. Indsatsen foregår i samarbejde med Varde ungdomsskole, UU-vejledningen og Erhvervsguiden.

5. Fremskudt børn- og familieindsats

En særlig fremskudt indsats for familie med behov for ekstra støtte. Her er der mulighed for at få hjælp til familielivet og de udfordringer det giver. Familier hvor der er en aktiv sag i børn og familieafdelingen, har også mulighed for at afholde møder og samtaler med deres rådgiver i boligområdet. 

KRIMINALITETS-FOREBYGGELSE

Læs den samlede delaftale her

I dette indsatsområde har vi fokus på den tidlige forebyggelse af kriminalitet. Det sker primært gennem 3 indsatser:

1. Fritidsindsats med opsøgende funktion

Formålet er at hjælpe flere børn og unge til et sundere fritidsliv. Det er et vejlednings- og brobygningstilbud der tager udgangspunkt i de mange tilbud der finde i Varde kommune. Der kan hjælpes med at søge fritidspas og hjælp til udstyr gennem Broen Varde.

2. Fælles i Fællesskabet (FIF) 

Et lokalt forankret mødetsted for 4.-6. klasse, hvor man kan være en positiv del af et fællesskab og samtidig gøre en forskel for andre. FIF er et lommepengeprojekt hvor man optjener belønninger ved at deltage og gøre en forskel for andre.

3. Kulturagenter

Formålet er at styrke unge fra 7. klasse og op til 25 år til at kunne planlægge og gennemføre aktiviteter i boligområdet for andre beboere. Det langsigtede mål er at unge kan blive aktive i andre foreninger eller frivillige indsatser, arbejds- og studieliv.


BESKÆFTIGELSE

Læs den samlede delaftale her

I dette indsatsområde er der fokus på at styrke bekæftigelsen blandt unge og voksne. Det sker primært gennem 4 indsatser:

1. Lommepenge og fritidsjob

En indsats hvor man kan få hjælp til at få lavet CV, ansøgninger og i nogle tilfælde hjælp til en konkret arbejdsgiver der mangler job. Denne indsats sker i samarbejde med Erhvervsguiden ansat i Pro Varde. Der er også mulighed for at tjene lommepenge ved at arbejde med matematik i platformen "Mod på matematik" hvis man går i 6.-9. klasse.

2. Fremskudt ungeindsats

Jobcenterets ungeteam har rykket deres indsats ud i boligområdet, hvor de har en særlig, håndholdt indsats for unge mellem 18-30 år der modtager ydelse fra det offentlige.

3. Fremskudt beskæftigelsesindsats

Jobcenteret har en rådgiver og en jobkonsulent til en udvalgt gruppe af beboere, der får en særlig håndholdt indsats i boligområdet. Denne indsats er rettet mod aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og Integrationsborgere

4. Social vicevært

Individuel kontakt til beboere, med det formål at øge trivsel og kompetencer hos den enkelte. Den sociale vicevært er bindeleddet til mange af de andre indsatser og kommunale fremskudte indsatser. Her er der et tæt samarbejde hvis den pågældende beboer ønsker det. Den sociale vicevært kan også lave mindre grupper for at styrke fællesskabet mellem udvalgte beboere. 

SAMMENHÆNGSKRAFT OG MEDBORGERSKAB

Læs den samlede delaftale her

I dette indsatsområde er der fokus på at styrke  fællesskabet, det lokale engagement og frivilligheden. Dette sker gennem 2 indsatser:

1. Netværksskabende aktiviteter

En indsats der skal være med til at styrke at flere beboere bliver en del af fællesskaber. Indsatsen skal være med til at give flere beboere en oplevelse af at være et værdifuldt bidrag som frivilig eller deltager i en eller flere aktiviteter - også selvom man er udenfor arbejdsmarkedet. Der er mange forskellige frivillig grupper der aktuelt bliver understøttet gennem denne indsats, og flere kommer løbende til. 

2. Aktiv formidling

Har til formål at forbedre områdets image og styrke beboernes positive oplevelse af boligområdet som et godt sted at bo. Dette sker gennem målrettet og relevant information om boligområdet aktiviteter - dette kan også ske gennem andre former for formidling som f.eks. at stemme dørklokker til alle boliger, et orienteringsløb i boligområdet eller videoer.